Sponsoren en subsidies

Wij danken al onze sponsoren. Zonder jullie bijdragen -in geld of in goederen- kunnen we de TT van Haler niet organiseren.

Een speciaal woord van dank aan de Gemeente Leudal en aan de Provincie Limburg. Zij onderschrijven de diepere gedachte achter de Stichting Oldtimerclub Haler, namelijk “de leefbaarheid van kleine kernen en verenigingen bevorderen” en hebben daarom allebei een subsidie toegekend aan de TT Demoritten Haler. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.

U zult misschien denken: “Leefbaarheid bevorderen met een motor-evenement? Dat klinkt tegenstrijdig..”. Toch is dat het einddoel. Door een evenement te organiseren in ons kleine Haler, en er samen met alle vrijwilligers uit Haler en omliggende dorpen de schouders onder te zetten, ontmoeten dorpelingen elkaar meer en ontstaat er meer begrip voor elkaar. En de verenigingen in de kleine kernen profiteren mee: alle vrijwilligers kunnen een vereniging opgeven aan wie zij hun aandeel in de meeropbrengst van de TT Haler willen doen toekomen. Naar rato van het aantal gewerkte uren door de vrijwilligers wordt er (bij een positief eindresultaat) een bedrag overgemaakt aan de betreffende vereniging(en).